Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. UX/CX Transformation & Strategy per Industry

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται υποψηφιότητες που αφορούν στον συνολικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών που εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις στην Εμπειρία των πελατών βάσει της αγοράς / κλάδου που δραστηριοποιούνται.

1.1 Best in Banking, Insurance & Financial Services
1.2 Best in Telecoms
1.3 Best in Energy
1.4 Best in Retail
1.5 Best in Food & Beverage
1.6 Best in Automotive
1.7 Best in Electronics & Home Appliances
1.8 Best in Fashion, Beauty & Personal Care
1.9 Best in Sports, Culture & Entertainment
1.10 Best in Health & Pharma
1.11 Best in Tourism & Hospitality
1.12 Best in Education & Academic
1.13 Best in Public Sector & Local Authority (Governance & Public Sector)
1.14 Best in Tobacco
1.15 Best in B2B [NEW]
1.16 Best in Logistics, Supply Chain & Transport [NEW]
1.17 Other

2. CX Initiatives & Practices in Customer Lifecycle

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται υποψηφιότητες που αφορούν σε συγκεκριμένες πρακτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν και συμβάλουν στην αποτελεσματική εμπειρία πελάτη.

2.1 Best Buyers Experience
Βραβεύονται οι αποτελεσματικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της διεπαφής του πελάτη με την εταιρεία – από τη διαδικασία έρευνας και επιλογής, την αγορά, την ολοκλήρωση της αγοράς, την παράδοση και τις υπηρεσίες μετά την πώληση.

2.2 Best Citizen Experience
Βραβεύονται οι αποτελεσματικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της διεπαφής του πολίτη με τον φορέα / οργανισμό.

2.3 Best B2B Experience
Βραβεύονται οι αποτελεσματικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες που αφορούν όλο το φάσμα διεπαφής σε Business-to-Business συναλλαγές.

2.4 Best CX in Omnichannel
Βραβεύεται η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα στην εμπειρία που προσφέρεται στον πελάτη σε omnichannel επίπεδο.

2.5 Best CX In-Store
Βραβεύεται η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα στην εμπειρία που προσφέρεται στον πελάτη στο φυσικό κατάστημα.

2.6 Best CX in Online
Βραβεύεται η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα στην εμπειρία που προσφέρεται στον πελάτη στην online διεπαφή του με την επιχείρηση.

2.7 Best CX in Mobile
Βραβεύεται η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα στην εμπειρία που προσφέρεται στον πελάτη στην mobile διεπαφή του με την επιχείρηση.

2.8. Best CX in Ε-commerce
Βραβεύεται η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα στην εμπειρία μέσα από τα ηλεκτρονικά καταστήματα

2.9 Best Customer Onboarding
Βραβεύονται καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές που αφορούν στην ένταξη του πελάτη στο πελατολόγιο της επιχείρησης.

2.10 Best Use of Customer Insights / Feedback
Βραβεύεται η αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των δεδομένων, της συμπεριφοράς και του feedback των πελατών ώστε να προσφερθούν βελτιωμένες εμπειρίες.

2.11 Best Customer Experience during a Crisis
Βραβεύεται η ανταπόκριση της επιχείρησης εν μέσω μίας κρίσης (είτε εντός, είτε εκτός του περιβάλλοντος της) ώστε να παραδοθεί η καλύτερη εμπειρία στον πελάτη.

2.12 Best CX Initiative for Social Impact and Sustainability
Βραβεύεται η πρωτοβουλία με σημαντική επίδραση στην κοινωνία.

2.13 Best Employee Experience Initiative
Βραβεύεται η πρωτοβουλία που αφορά την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

3. Best Use of Digital CX solutions & UX Implementations

H ενότητα αυτή αφορά την αποτελεσματική ενσωμάτωση και χρήση εργαλείων / λύσεων που στοχεύουν στη βέλτιστη εμπειρία χρήστη ή πελάτη.

3.1 Best Use of Customer Platform
Βραβεύεται η χρήση πλατφόρμας που βελτιώνει τη σχέση επιχείρησης-πελάτη, όπως πχ. CRM, Loyalty, Contact Center, κλπ.

3.2 Best Use of Conversational Platform
Βραβεύεται η αποτελεσματική χρήση πλατφορμών διάδρασης με τον πελάτη.

3.3 Best Use of AI / Machine Learning
Βραβεύεται η αποτελεσματική χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε πεδία όπως πχ.: Σύσταση προϊόντος που ενδιαφέρει τον χρήστη, προτεραιοποίηση περιεχομένου, αναζήτησης, κλπ.

3.4 Best Use of VR/AR
Βραβεύεται η αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο την βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη.

3.5 Best Use of Financial Transaction Application
Βραβεύεται η αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών Συναλλαγών, όπως Ψηφιακό Πορτοφόλι, Μέθοδοι Πληρωμής, κλπ.

3.6 Best Use of Innovative Solutions POWERED BY ΕΙΕΠ
Βραβεύεται η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη ή πελάτη.

Κορυφαία Βραβεία

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στην εκάστοτε ενότητα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του/ τηςΠροέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.  

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα σε βαθμούς από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβευμένη υποψηφιότητα συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:  

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

UX/CX Brand of the Year
Το βραβείο απονέμεται στην μάρκα, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.

UX/CX Agency of the Year
Το βραβείο απονέμεται στο agency που συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.